G

0937 48 18 98

Gặp gỡ Interlink tại hội chợ Vinamac Expo 2022

Vừa qua, Interlink có dịp trưng bày tại hội chợ triển lãm về Máy móc, Thiết bị, Công nghệ và Sản phẩm Công nghiệp từ 2 – 5.11.2022 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC).Chúng tôi đã có dịp trò chuyện và chia sẻ thông tin về tình hình vận chuyển […]

Xem thêm

Enter your keyword