G

0909 049 986

LƯU KHO HÀNG HÓA

  • Chuyên cung cấp dịch vụ lưu hàng hóa ngắn hạn – dài hạn lưu cont chờ xuất.
  • Hệ thống kho có cơ sở vật chất hiện đại, có phần mềm quản lý kho.
  • Hệ thống kho có diện tích lớn lên đến 18,000m2 có vị trí thuận lợi gần cảng, gần trung tâm sẽ đáp ứng mọi nhu cầu lưu kho.
  • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ: nhân công, giao hàng, nhận hàng, quản lý hàng xuất nhập, đóng hàng, xe kéo, xe nâng…

Enter your keyword