G

0937 48 18 98

LƯU HỒ SƠ

  • Cung cấp dịch vụ lưu hồ sơ chuyên nghiệp, quản lý theo barcode.
  • Kho tách biệt và đảm bảo an toàn – bảo mật khi lưu trữ.
  • Kho lưu đạt tiêu chuẩn: có hệ thống kệ rack nhiều tầng, thùng hồ sơ được tiêu chuẩn, nhiệt độ kho ổn định đảm bảo hồ sơ lưu trong thời gian dài, hun trung định kì…
  • Quy trình quản lý xuất – nhập hồ sơ chặt chẽ giúp đảm bảo tính bảo mật cho hồ sơ lưu.
  • Dịch vụ hỗ trợ: giao – nhận hồ sơ theo yêu cầu, hủy hồ sơ lưu.

Enter your keyword