G

0937 48 18 98

Year end party Interlink | Tổng kết 2022 và phương hướng hoạt động 2023

Vậy là 1 năm nhiều thử thách, bên cạnh đó cũng có nhiều niềm vui, hạnh phúc với những thành tựu mà Interlink đã có được trong năm vừa qua.Trong bầu không khí háo hức của giai đoạn cuối năm, thực hiện sự chỉ đạo & hướng dẫn của Ban lãnh đạo, ngày 07/01/2023 Công […]

Xem thêm

Enter your keyword