G

0937 48 18 98

Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) trong xuất khẩu hàng hóa

Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice hay còn được gọi là Invoice) là chứng từ bắt buộc phải có trong các hoạt động mua bán hàng trong nước và quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện giá mua – bán, thanh toán hàng hóa, xác định giá trị hải quan và […]

Xem thêm

Enter your keyword