G

0937 48 18 98

Thủ tục và giấy tờ cần thiết để nhập khẩu hạt nhựa – Lưu kho hạt nhựa

Theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP được ban hành ngày 15/05/2018, hạt nhựa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu vì vậy thủ tục nhập khẩu hạt nhựa cũng giống như những hàng hóa thông thường. Muốn nhập khẩu hạt nhựa nguyên sinh cần cần những loại giấy tờ gì? Vận đơn (Bill of […]

Xem thêm

Enter your keyword