G

0937 48 18 98

Lưu ý xuất khẩu thức ăn gia súc – Lưu kho hàng ngắn dài hạn chờ xuất khẩu

Tình hình kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc trong 8 tháng đầu năm 2023  Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam trong tháng 8/2023 đạt 139,6 triệu USD, tăng 7,7% so với tháng 7/2023 và tăng 38,4% […]

Xem thêm

Enter your keyword