G

0937 48 18 98

Tập kết tòa tháp bằng đá nặng 8 tấn tại kho Intersky để gửi đi Mỹ

Trong tháng 11, Interlink đã vận chuyển thành công lô hàng Door to Door quốc tế trọn gói cho Tòa tháp bằng đá đến Mỹ bao gồm các dịch vụ

  • Kéo cont, vận chuyển tháp đá từ nơi lấy hàng đến kho Interlink, và từ kho ra Cảng
  • Đóng gói, cuốn bảo vệ tòa tháp và đóng cont
  • Dịch vụ Hải Quan
  • Cước tàu, vận chuyển từ Việt Nam đến Honolulu, Mỹ

Tòa tháp bằng đá này có trọng lượng lên đến 8 tấn được Sư Thầy chuyển đặt làm và chuyển từ Việt Nam qua Thiền Viện Chân Không tại thành phố Honolulu, Hawaii, Mỹ.

Lô hàng được tập kết tại kho Intersky trước vài ngày khi vận chuyển để đội ngũ chuyên gia đóng khung pallet gỗ bảo vệ lô hàng và vận chuyển, sắp xếp các phần của tòa tháp lên container.

Dưới đây là một số hình ảnh của Tòa Tháp Đá:

Enter your keyword