G

0937 48 18 98

Interlink tài trợ 50 suất mổ mắt từ thiện cho bệnh nhân khó khăn

Sáng ngày 3/6/2022, chương trình Mổ mắt từ thiện cho hơn 150 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn do Hội Doanh nghiệp Cơ khí – Điện TP.HCM (HAMEE) tại bệnh viện Mắt Tây Nam đã được diễn ra thành công tốt đẹp. 

Chương trình Mổ mắt từ thiện năm 2022 có sự tham gia đóng góp của nhiều doanh nghiệp trong đó có Công Ty Cổ Phần Interlink – Intersky đóng góp 50 ca. Đây là việc làm tuy nhỏ nhưng mang lại nhiều ý nghĩa cho Ban xã hội của HAMEE nói riêng và cho cộng đồng nói chung.

Một số hình ảnh trong ngày mổ mắt:

Enter your keyword