G

0937 48 18 98

Dịch vụ Hải quan trọn gói từ Đại Lý Hải Quan

           

Thủ tục Hải quan trọn gói

Dịch vụ hải quan trọn gói là dịch vụ thủ tục hải quan trong đó Interlink đại diện khách hàng thực hiện mọi công việc liên quan đến lô hàng xuất nhập khẩu từ đầu đến cuối với mọi bên liên quan khác, và thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh (bao gồm cả chi hộ thuế xuất nhập khẩu theo thỏa thuận).

Interlink cung cấp dịch vụ:

  • Nhập cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định cho nhà máy mới, các công ty FDI
  • Nhập khẩu cơ sở vật chất, máy móc công nghiệp cho các nhà máy
  • Nhập khẩu nguyên liệu bán thành phẩm phục vụ sản xuất và xuất khẩu
  • Đại lý hải quan khai quan cho hàng nhập sản xuất xuất khẩu; nhập gia công, tạm nhập tái xuất, báo cáo quyết toán hải quan
  • Xuất nhập khẩu kinh doanh đa dạng mặt hàng
  • Nhập khẩu phi mậu dịch

Đối tác hợp tác với Cục Hải Quan

Là Đại lý Hải Quan, Interlink có thể giúp gì bạn? 

Là một Đại lý Hải Quan lâu năm, với về bề dày kinh nghiệm 20 năm và cẩn trọng trong nghiệp vụ, chúng tôi nhận được sự tín nhiệm cao và là đơn vị đầu tiên được chọn làm Đối tác Hợp tác Hải Quan với Cục Hải Quan TP.HCM, nhờ đó cho phép chúng tôi giải quyết các vấn đề thông quan một cách nhanh chóng, linh hoạt và tiết kiệm.

Việc thuê đại lý làm thủ tục có một số những ưu điểm như sau:

  • Không cần phải dùng chữ ký số của mình để duyệt ký (từ xa), hay gửi giấy khống như trước đây. Đại lý sẽ dùng chữ ký số của mình để khai và truyền tờ khai.
  • Trách nhiệm và năng lực của người cung cấp dịch vụ cao hơn so với hình thức khai thuê

Về tính trách nhiệm, Công ty Interlink ở mức độ cao hơn vì chúng tôi có dấu đứng trên tờ khai. Bản thân những doanh nghiệp cũng sẽ được cơ quan hải quan đánh giá năng lực dựa trên những tờ khai mà họ đã hoàn thành.

Theo báo cáo tổng kết năm 2022, Interlink đã làm thủ tục thông quan cho 6960 container xuất và nhập

Quyết định công nhận Công Ty CP Interlink làm Đại Lý Hải Quan được Tổng Cục Hải Quan Việt Nam cấp năm 2015

dich-vu-hai-quan-tron-goi-dai-ly-hai-quan

Cách phân biệt giữa Interlink – Đại lý Hải Quan và các đơn vị khai thuê Hải quan khác:

Đại lý Hải Quan  
– Đứng tên doanh nghiệp của mình với chữ ký và dấu pháp nhân trên tờ khai của chủ hàng với vai trò là đại lý.
– Chịu trách nhiệm cao với cơ quan hải quan về tờ khai.
– Phải có đội ngũ nhân viên đã qua đào tạo, thi đạt chứng chỉ nghiệp vụ hải quan và được Tổng cục Hải quan công nhận bằng văn bản.

Người khai thuê hải quan 
– Không trực tiếp có tên trên tờ khai, hồ sơ khai quan của chủ hàng. Với cơ quan hải quan thì người khai thuê chính là người của chủ hàng.
– Có thể là bất cứ ai biết về nghiệp vụ và được chủ hàng thuê làm dịch vụ. 
– Người khai thuê hải quan sử dụng giấy giới thiệu của chủ hàng để làm thủ tục hải quan.

Enter your keyword