G

0937 48 18 98

Câu Chuyện Moving| Chuyển dọn Tp.hcm – Campuchia

Vừa qua, Intersky đã hoàn thành chuyển dọn đóng gói, vận chuyển và giao cho đại lý nước ngoài để vận chuyển và sắp xếp đồ dùng tại nhà mới ở Thủ Đô Phnom Penh, Campuchia

  • Khối lượng: 9CBM
  • Thời gian dỡ cont, sắp xếp tại nhà mới: 1 ngày

Một số hình ảnh trong ngày làm hàng tại Campuchia

Enter your keyword