G

0909 049 986

Đóng cont HCM – Singapore

Đóng cont HCM – Singapore

Thiết kế chưa có tên
 Thông tin dự án chuyển nhà
 Khách hàng  Bảo mật
 Địa chỉ cũ TP. HCM
 Địa chỉ mới Indonesia
 Số điện thoại Bảo mật
 Dịch vụ sử dụng Chuyển nhà trọn gói
 Địa điểm chuyển Quận 2
 Số lượng nhân viên vận chuyển 5 người
 Số lượng xe vận chuyển 1 xe
 Ngày chuyển 09/03/2022
 Thời gian vận chuyển 1 ngày

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Enter your keyword