Địa chỉ

Văn phòng Intersky:
- Địa chỉ: Lầu 5, tòa nhà Vinaconex, 47 Điện Biên Phủ, Q.1, TP. HCM, Việt Nam.
- Tel: (84-8) 38 251 351;  Fax: (84-8) 38 274 633
- Hot line:
    + Tiếng Việt:   0902 607 609   (Mr Tuấn)    
    + Tiếng Anh:  01236 351 351  (Mr Fabian), 0903 932 798   (Mr Khánh)