Phân phối

Intersky Warehousing được thành lập để trở thành bộ phận hậu cần, nơi sẽ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động kinh doanh của quý khách. Intersky sẽ giúp quý khách tiết kiệm thời gian cho công việc kinh doanh, quý khách có thể ở bất cứ nơi đâu để bán sản phẩm của mình tới khách hàng nhanh nhất.► Tiếp nhận sản phẩm của quý khách từ nhà cung cấp để lưu vào kho.
► Phụ trách tất cả các khía cạnh về danh sách hàng.
► Giao hàng tới tận tay người tiêu dùng.
► Lập báo cáo.