Thành tích

INTERSKY là thành viên và xuất thân từ Công ty Giao nhận Quốc tế INTERLINK, chúng tôi được kế thừa nhiều thành tựu mà INTERLINK Group đã đạt được như:

Đạt Chỉ số Tín nhiệm Trusted Brand 2012 do Viện Doanh nghiệp Việt Nam, Mạng Doanh nghiệp Việt Nam Enterprises bình chọn và cấp.

 

                   


Đạt danh hiệu Thương hiệu mạnh trong 2 năm: 2005, 2006    
                                                           
                             
 

Đạt Chứng chỉ ISO 9001 – 2000 do tổ chức TUV Đức cấp.


 

Là thành viên chính thức của các hiệp hội: